پنج شنبه, 08 تیر 1396 ساعت 17:54

حسینیه ارشاد به جمع مشتریان برتر وب پیوست

حسینیه ارشاد به جمع مشتریان برتر وب پیوست

حسینیه ارشاد به منظور راه اندازی رادیو اینترنتی ارشاد، خدمات برتر وب را برگزید.

در حال حاضر حسینیه ارشاد خدمات رادیو اینترنتی خود را بر روی آدرس اینترنتی radio.hepl.ir ارائه می نماید.

لازم به ذکر است، علاوه بر راه اندازی نرم افزار رادیو اینترنتی برای این مجموعه، خدمات سرور نیز ارائه شده است.