شنبه, 14 اسفند 1395 ساعت 17:43

موسسه کارنوسازان به جمع مشتریان برتر وب پیوست

موسسه کارنوسازان به جمع مشتریان برتر وب پیوست

موسسه کارنوسازان، با فعالیت آموزشی و پژوهشی برای توسعه فعالیتهای خود در فضای مجازی به جمع مشتریان برتر وب پیوست.

مجموعه کارنوسازان برگزار کننده دوره های DBA در دانشگاه شهید بهشتی است . به زودی سامانه آموزش این مجموعه نیز توسط برتر وب راه اندازی می گردد.