چهارشنبه, 11 فروردين 1395 ساعت 16:04

تجهیز تمامی دانشکده های دانشگاه علامه طباطبایی به سامانه گفتگوی آنلاین

تجهیز تمامی دانشکده های دانشگاه علامه طباطبایی به سامانه گفتگوی آنلاین

تمامی دانشکده های دانشگاه علامه طباطبایی جهت پاسخگویی آنلاین به اساتید و دانشجویان خود، اقدام به خریداری سامانه پاسخگویی آنلاین برتر وب نموده اند. این سامانه در حال حاضر در 10 دانشکده این دانشگاه قابل دسترس قرار گرفته است.