پنج شنبه, 09 مهر 1394 ساعت 12:01

وب سایت شرکت کتابداری و اطلاع رسانی آوای هلیل طراحی شد

وب سایت شرکت کتابداری و اطلاع رسانی آوای هلیل طراحی شد

وب سایت شرکت تعاونی کتابداری و اطلاع رسانی آوای هلیل جهت معرفی خدمات و فعالیتهای آن مجموعه طراحی گردید. این وب سایت دارای قابلیتهایی همچون، درج محصول، اضافه نمودن خدمات، فرمهای پیشرفته جهت برقراری ارتباط با مشتریان و امکانات متعدد دیگری است.