پنج شنبه, 09 مهر 1394 ساعت 11:56

طراحی پورتال کتابخانه پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

طراحی پورتال کتابخانه پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

پورتال کتابخانه پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، با توجه به نیاز و ساختارهای مورد نیاز این مجموعه طراحی گردید. این پورتال دارای امکانات گسترده ای از جمله، میز مرجع مجازی، دانلود فایل، پروفایل کاربری، درج اخبار، فرمهای درخواست و سفارش منابع و .... است. این پورتال بر اساس آخرین تکنولوژی های روز طراحی شده و با تمامی مرورگرهای اینترنتی سازگار می باشد.