دوشنبه, 02 شهریور 1394 ساعت 16:43

طراحی وب سایت مرکز آموزش DBA دانشگاه شهید بهشتی

طراحی وب سایت مرکز آموزش DBA دانشگاه شهید بهشتی

وب سایت مرکز آموزشهای DBA دانشگاه شهید بهشتی با در نظر گرفتن نیازهای این مجموعه طراحی شد. فرمهای ثبت نام پیشرفته، پورتال کاربران از جمله نیازهایی است که در این سایت در نظر گرفته شده است.