پنج شنبه, 22 مرداد 1394 ساعت 12:31

شروع طراحی وب سایت مرکز آموزش DBA دانشگاه شهید بهشتی

شروع طراحی وب سایت مرکز آموزش DBA دانشگاه شهید بهشتی

طراحی وب سایت مرکز آموزشهای DBA دانشگاه شهید بهشتی با در نظر گرفتن نیازهای این مجموعه در دستور کار برتر وب قرار گرفته است. فرمهای ثبت نام پیشرفته، پورتال کاربران از جمله نیازهایی است که در این سایت در نظر گرفته شده است.