جمعه, 28 اسفند 1394 ساعت 11:07

ثبت دامنه های ملی و بین المللی

ثبت دامنه های ملی و بین المللی

کاربر گرامی، تمامی دامنه ها به نام شما ثبت میگردد و جهت مدیریت دامنه، کنترل پنل اختصاصی در اخیتارتان قرار میگیرد. ثبت دامنه در برتر وب بصورت لحظه ای صورت میگیرد و پس از پرداخت آنلاین امکان استفاده از دامنه برای شما فراهم می گردد.

پسوند دامنهثبت دامنهانتقال دامنهتمدید دامنه
.com 35,000 تومان 40,000 تومان 35,000 تومان
.ir 4,900 تومان 4,900 تومان 4,900 تومان
.net 39,000 تومان 39,000 تومان 39,000 تومان
.org 39,000 تومان 39,000 تومان 39,000 تومان
.co 89,000 تومان 89,000 تومان 89,000 تومان
.biz 39,000 تومان 39,000 تومان 39,000 تومان
.info 39,000 تومان 39,000 تومان 39,000 تومان
.co.ir 4,900 تومان 4,900 تومان 4,900 تومان
.org.ir 4,900 تومان 4,900 تومان 4,900 تومان
.net.ir 4,900 تومان 4,900 تومان 4,900 تومان
.ac.ir 4,900 تومان 4,900 تومان 4,900 تومان
.sch.ir 4,900 تومان 4,900 تومان 4,900 تومان
.gov.ir 4,900 تومان 4,900 تومان 4,900 تومان
.id.ir 4,900 تومان 4,900 تومان 4,900 تومان
.in 39,000 تومان 39,000 تومان 39,000 تومان
.me 69,000 تومان 69,000 تومان 69,000 تومان
.asia 49,000 تومان 49,000 تومان 49,000 تومان
.name 39,000 تومان 39,000 تومان 39,000 تومان
.mobi 69,000 تومان 69,000 تومان 69,000 تومان
.pw 39,000 تومان 39,000 تومان 39,000 تومان
.pro 69,000 تومان 69,000 تومان 69,000 تومان
.tel 59,000 تومان 59,000 تومان 59,000 تومان
.us 39,000 تومان 39,000 تومان 39,000 تومان
.ws 169,000 تومان 169,000 تومان 169,000 تومان
.tv 129,000 تومان 129,000 تومان 129,000 تومان
.cc 79,000 تومان 79,000 تومان 79,000 تومان
.nl 39,000 تومان 39,000 تومان 39,000 تومان
.de 49,000 تومان 49,000 تومان 49,000 تومان
.es 49,000 تومان 49,000 تومان 49,000 تومان
.mn 178,000 تومان 178,000 تومان 179,000 تومان
.bz 98,800 تومان 98,800 تومان 99,800 تومان
.fr 48,800 تومان 48,800 تومان 49,800 تومان
.it 48,800 تومان 48,800 تومان 49,800 تومان
.ru 37,800 تومان 37,800 تومان 38,800 تومان
.pm 48,800 تومان 48,800 تومان 49,800 تومان
.re 48,800 تومان 48,800 تومان 49,800 تومان
.tf 48,800 تومان 48,800 تومان 49,800 تومان
.wf 48,800 تومان 48,800 تومان 49,800 تومان
.yt 48,800 تومان 48,800 تومان 49,800 تومان
.xxx 219,000 تومان 219,000 تومان 220,000 تومان
.co.uk 37,800 تومان 37,800 تومان 38,800 تومان
.com.co 64,800 تومان 64,800 تومان 65,800 تومان
.net.co 64,800 تومان 64,800 تومان 65,800 تومان
.co.in 37,800 تومان 37,800 تومان 38,800 تومان