سرورهای مجازی جهت راه اندازی خدمات اینترنتی ویژه

سرورهای مجازی جهت راه اندازی خدمات اینترنتی ویژه
برتروب در سال 95 ارائه خدمات سرور مجازی جهت نصب و راه اندازی، رادیو اینترنتی، سامانه وب کنفرانس، سیس... 21 دی 1395 - 11:06

21 دی 1395 - 11:06 سرورهای مجازی جهت راه اندازی خدمات اینترنتی ویژه

سرورهای مجازی جهت راه اندازی خدمات اینترنتی ویژه
برتروب در سال 95 ارائه خدمات سرور مجازی جهت نصب و راه اندازی، رادیو اینترنتی، سامانه وب کنفرانس، سیس...

21 مرداد 1394 - 12:36 آغاز طراحی پورتال کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

آغاز طراحی پورتال کتابخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
کتابخانه دانشکده کشاروزی دانشگاه تهران، بعنوان کتابخانه ای تخصصی، برای ارائه خدمات نوین تصمیم به ط...

22 مرداد 1394 - 12:31 شروع طراحی وب سایت مرکز آموزش DBA دانشگاه شهید بهشتی

شروع طراحی وب سایت مرکز آموزش DBA دانشگاه شهید بهشتی
طراحی وب سایت مرکز آموزشهای DBA دانشگاه شهید بهشتی با در نظر گرفتن نیازهای این مجموعه در دستور کار ب...

21 خرداد 1394 - 10:59 پورتال جامع کتابخانه های شهرداری تهران راه اندازی می شود

پورتال جامع کتابخانه های شهرداری تهران راه اندازی می شود
طرح پورتال جامع کتابخانه های شهرداری، راهکاری برای تجمیع اطلاعات 82 کتابخانه، از سوی موسسه آرموک به ...