سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

VIP1
3000 مگابایت فضا / 100000 مگابایت ترافیک ماهانه / 1 گیگاهرتز قدرت پردازنده / 192 مگابایت مصرف رم
300,000ریال ماهانه
3,000,000ریال سالانه
VIP2
5000 مگابایت فضا / 200000 مگابایت ترافیک ماهانه / 2 گیگاهرتز قدرت پردازنده / 256 مگابایت مصرف رم
400,000ریال ماهانه
4,000,000ریال سالانه
VIP3
10000 مگابایت فضا / 300000 مگابایت ترافیک ماهانه / 3 گیگاهرتز قدرت پردازنده / 512 مگابایت مصرف رم
500,000ریال ماهانه
5,000,000ریال سالانه