سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

سرور مجازی VPS1
200 گیگابایت فضای / 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه / 4 گیگابایت رم / سی پی یو ۴ Cores, 2.4GHZ / آپلینک ۱۰۰MBPS / فضای پشتیبان رایگان ۲۰۰GB
2,700,000ریال ماهانه
15,000,000ریال شش ماهه
28,000,000ریال سالانه
سرور مجازی رادیو اینترنتی VRI1
200 گیگابایت فضای / 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه / 4 گیگابایت رم / سی پی یو ۴ Cores, 2.4GHZ / آپلینک ۱۰۰MBPS / فضای پشتیبان رایگان ۲۰۰GB / نصب و راه اندازی رادیوی اینترنتی رایگان
3,000,000ریال ماهانه
سرور مجازی رادیو اینترنتی VRI2
500 گیگابایت فضای / 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه / 8 گیگابایت رم / سی پی یو ۴ Cores, 2.4GHZ / آپلینک ۱۰۰MBPS / فضای پشتیبان رایگان 5۰۰GB / نصب و راه اندازی رادیوی اینترنتی
3,800,000ریال ماهانه
سرور مجازی رادیو اینترنتی VRI3
1000 گیگابایت فضای / 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه / 12 گیگابایت رم / سی پی یو ۴ Cores, 2.4GHZ / آپلینک ۱۰۰MBPS / فضای پشتیبان رایگان 10۰۰GB / نصب و راه اندازی رادیوی اینترنتی
4,500,000ریال ماهانه
سرور مجازی سامانه کنفرانس آنلاین VWI1
200 گیگابایت فضای / 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه / 4 گیگابایت رم / سی پی یو ۴ Cores, 2.4GHZ / آپلینک ۱۰۰MBPS / فضای پشتیبان رایگان ۲۰۰GB / نصب و راه اندازی سامانه کنفرانس آنلاین
30,000ریال ماهانه
سرور مجازی سامانه کنفرانس آنلاین VWI2
500 گیگابایت فضای / 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه / 8 گیگابایت رم / سی پی یو ۴ Cores, 2.4GHZ / آپلینک ۱۰۰MBPS / فضای پشتیبان رایگان 5۰۰GB / نصب و راه اندازی وب کنفرانس
3,800,000ریال ماهانه
سرور مجازی سامانه کنفرانس آنلاین VWI3
1000 گیگابایت فضای / 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه / 12 گیگابایت رم / سی پی یو ۴ Cores, 2.4GHZ / آپلینک ۱۰۰MBPS / فضای پشتیبان رایگان 10۰۰GB / نصب و راه اندازی وب کنفرانس
4,500,000ریال ماهانه