سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

اقتصادی - آیریس 1
100 مگابایت فضای میزبانی / ثبت رایگان دامنه IR / قالب آماده + شخصی سازی/ امکان افزودن 5 صفحه / سرویس ایمیل اختصاصی
4,000,000ریال به صورت یک بار
اقتصادی - آیریس 2
50 مگابایت فضای میزبانی / ثبت رایگان دامنه IR / قالب آماده / امکان افزودن بینهایت صفحه / سرویس ایمیل اختصاصی
3,500,000ریال به صورت یک بار
اقتصادی - آیریس 3
20 مگابایت فضای میزبانی / ثبت رایگان دامنه IR / قالب آماده / امکان افزودن 5 صفحه / سرویس ایمیل اختصاصی
3,000,000ریال به صورت یک بار
اقتصادی - آزالیا 1
400 مگابایت فضای میزبانی / ثبت رایگان دامنه IR / قالب اختصاصی/ امکان افزودن نامحدود صفحه / سرویس ایمیل اختصاصی
8,500,000ریال به صورت یک بار
اقتصادی - آزالیا 2
300 مگابایت فضای میزبانی / ثبت رایگان دامنه IR / قالب اختصاصی/ امکان افزودن نامحدود صفحه / سرویس ایمیل اختصاصی
7,500,000ریال به صورت یک بار
اقتصادی - آزالیا 3
200 مگابایت فضای میزبانی / ثبت رایگان دامنه IR / قالب اختصاصی/ امکان افزودن نامحدود صفحه / سرویس ایمیل اختصاصی
5,500,000ریال به صورت یک بار
اختصاصی - آنتوریوم 2
2000 مگابایت فضای میزبانی / ثبت رایگان دامنه IR / قالب اختصاصی + طراحی درخواستی/ امکان افزودن نامحدود صفحه / سرویس ایمیل اختصاصی
22,000,000ریال به صورت یک بار
اختصاصی - آنتوریوم 3
1000 مگابایت فضای میزبانی / ثبت رایگان دامنه IR / قالب اختصاصی + طراحی درخواستی/ امکان افزودن نامحدود صفحه / سرویس ایمیل اختصاصی
18,000,000ریال به صورت یک بار