سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

Webinar1
استفاده 50 کاربر بصورت همزمان / مدت زمان استفاده 1 ساعت / امکان آپلود فایلهای PDF ، PowerPoint و Word / ضبط کنفرانس / مدیریت بر افراد حاضر در کنفرانس / گفتگوی خصوصی بین افراد حاضر
700,000ریال به صورت یک بار
Webinar2
استفاده 50 کاربر بصورت همزمان / مدت زمان استفاده 2 ساعت / امکان آپلود فایلهای PDF ، PowerPoint و Word / ضبط کنفرانس / مدیریت بر افراد حاضر در کنفرانس / گفتگوی خصوصی بین افراد حاضر
950,000ریال به صورت یک بار
Webinar3
استفاده 50 کاربر بصورت همزمان / مدت زمان استفاده 4 ساعت / امکان آپلود فایلهای PDF ، PowerPoint و Word / ضبط کنفرانس / مدیریت بر افراد حاضر در کنفرانس / گفتگوی خصوصی بین افراد حاضر
1,600,000ریال به صورت یک بار
Webinar4
استفاده 50 کاربر بصورت همزمان / مدت زمان استفاده 8 ساعت / امکان آپلود فایلهای PDF ، PowerPoint و Word / ضبط کنفرانس / مدیریت بر افراد حاضر در کنفرانس / گفتگوی خصوصی بین افراد حاضر
2,500,000ریال به صورت یک بار