برتر وب همچون سالیان گذشته در تعطیلات نوروز نیز همراه شماست. ساعات کاری در ایام تعطیلات نوروز به شرح زیر می باشد:
یکشنبه 1 فروردین 95 : تعطیل
دوشنبه 2 فروردین لغایت پنچشنبه 5 فروردین : 9 صبح الی 17
شنبه 7 فروردین لغایت پنجشنبه 12 فروردین : 9 صبح الی 17


Saturday, March 19, 2016

<< بازگشت