اطلاعات تماس

آدرس:
آدرس دفتر مرکزی : تهران - خیابان نجات الهی، بین سپیند و شاداب، کوی هشتم، پلاک 6 طبقه 4 واحد 5
آدرس دفتر تحقیق و توسعه : تهران، میدان دانشگاه، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز رشد و ارتباط با صنعت، موسسه آراک
تلفن:
تلفن دفتر مرکزی : 88937126 تلفن دفتر تحقیق و توسعه : 22407668 - 22407679
فکس:
89785537

فرم تماس

قسمتهای ضروری*