جمعه, 10 خرداد 1398 ساعت 18:59

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

فصل اول : تعاريف

 

۱.۱ خريدار کسي است که به عنوان شخص حقيقي يا حقوقي اقدام به خريد و پرداخت هزينه سرويس مي نمايد.

 

۱.۲ سرويس : هر يک از خدمات ثبتي، نرم افزاري، فني وارتباطي قابل ارائه توسط شرکت

 

۱.۳ پرتال کاربران : وبگاهي به آدرس  bartarweb.ir/cpکه خريدار در آنجا حساب داشته و از طريق اين حساب مي تواند فهرست سرويسهاي خود را مشاهده؛ آنها را تمديد نموده يا ارتقا دهد

و مشخصات خريدار در آنجا ثبت شده و قابل ويرايش و بروز رساني است

 

۱.۴ پرتال پشتيباني : وبگاهي به آدرس http://bartarweb.ir/cp/submitticket.php که کليه مکاتبات الکترونيکي و ايميلهاي خريداران و ساير کاربران با شرکت در آنجا ثبت و از طريق شماره

تيکت قابل پيگيري است

 

۱.۵ تعرفه : فهرست کامل سرويس هاي قابل ارائه همراه با ويژگي ها ومحدوديتها وقيمتها به نحوي که خريدارکاملا آگاه گردد.

 

۱.۶ Spam (هرزنامه) : ارسال ايميل به فردي بدون اينکه گيرنده بخواهد.

 

۱.۷ Spam Cop : وب سايت شناسائي ومقابله با Spam ( Spamcop.net )

 

۱.۸ IDC : مرکز خدمات داده اي اينترنت Internet Data Center

 

۱.۹ تحويل خدمات : ارائه شناسه يا کلمه عبور استفاده از سرويسهاي خريداري شده ويا اعلام انجام ساير خدمات بر اساس فاکتور يا قرارداد بين خريدار و برتر وب.

 

۱.۱۰ کاربر وب سايت : کليه اشخاصي که از سراسر دنيا وب سايت خريدار را مشاهده و مرور مي کنند.

 

۱.۱۱ منابع RAM: ميزان استفاده از حافظ اصلي سرور يا سرورهايي که به وب سايت خريدار سرويس دهي مي کنند بر حسب مگابايت وقتي که کاربران آن سايت درحال استفاده ومشاهده آن سايت مي باشند.

 

۱.۱۲ منابع CPU: ميزان استفاده ازپردازنده سرور يا سرورهايي که به وب سايت خريدارسرويس دهي مي کنند جهت پردازش درخواست ها واجراي کدهاي ديناميک آن سايت نسبت به کل توان پردازنده سروربه 

صورت درصد وقتي که کاربران آن سايت در حال استفاده ومشاهده آن سايت مي باشند.

 

۱.۱۳ Diskspace: ميزان فضايي که براي ذخيره کليه فايلهاي خريداراعم ازوب سايت ، ايميلها ، پايگاه هاي داده و همچنين لاگهاي آنها توسط يک وب سايت مصرف مي گردد.

 

۱.۱۴ Bandwidth: ميزان رد وبدل اطلاعات بين کاربران وب سايت وسرورجهت نمايش وعملکرد يک وب سايت بر حسب مگابيت بر ثانيه. همچنين ميزان ردوبدل اطلاعات بين دوسرور در صورتي که اين اطلاعات به

منظور سرويس دهي به کاربران آن وب سايت باشد.

 

۱.۱۵ Data Transfer: ميزان تجمعي رد وبدل اطلاعات بين کاربران وب سايت وسرور يا سرورهاي سرويس دهنده به وب سايت خريداربرحسب مگابايت در ۳۰ روز گذشته.

 

بالا بودن سرور: دردسترس بودن عمومي سرور در شبکه اينترنت در حداقل ۲ نقطه مختلف از دنيا بسته به سرويسهاي مختلفي که روي يک سرور قراردارد بايد پاسخ تستهاي زير مثبت باشد :

 

۱. وب سرور: ping عمومي سرور يا پاسخ دهي سرور روي پورت ۸۰ ازطريق telnet

 

۲. ايميل سرور: ping عمومي سرور يا پاسخ دهي سرور روي پورت ۲۵ يا ۱۱۰ازطريقtelnet

 

۳. ديتابيس سرور: پاسخ دهي سرور روي پورتms sql server وmy sql

 

۱.۱۶ Uptime: نسبت ميزان زماني که کليه سرويسهاي سرويس دهنده به وب سايت خريدار درشبکه اينترنت بالا مي باشند به کل مدت قرارداد سرويس دهي به درصد، در صورتي که وب سايت يا برخي از سرويسها به دليل عدم رعايت بندهاي اين قرارداد به حالت تعليق درآيند در اين زمان محاسبه نمي شود .

 

 

 

فصل دوم : هويت

 

۲.۱ هويت برتر وب : مدیریت مجموعه برتر وب خانم مهسا فردحسینی بوده و این مجموعه وابسته به شرکت آراک فناوران برتر پاسارگاد می باشد که در آدرس وبگاه bartarweb.ir قابل دسترس است.

 

۲.۲ هويت خريدار : خريدار شخصي حقيقي يا حقوقي است که مشخصات وي در پرتال کاربران و در بانک اطلاعات کاربران شرکت وجود دارد و سرويسهاي خريداري شده تحت حساب وي مديريت مي شود

 

۲.۳ در مورد خريداران با هويت شخص حقوقي، يک نفر نماينده تام الاختيار در پرتال کاربران معرفي مي گردد. اين نماينده نسبت به سرويس تهيه شده همانند خود شخص حقوقي اختيار تام دارد. وظيفه اعلام کتبي نماينده جديد در آينده بر عهده خريدار بوده و شرکت در صورت عدم دريافت اعلام کتبي مسئوليتي نسبت به حقوق وعملکرد مالکيتي ومسئوليتي خريدار نخواهد داشت .

 

۲.۴ براي حفظ حقوق قانوني خريداران، کليه خريداران موظف به ارائه اطلاعات هويتي خود شامل کپي شناسنامه ،کپي کارت ملي براي اشخاص حقيقي ودرخواست شخص حقوقي همراه با کپي روزنامه رسمی آخرين تغييرات، به برتر وب مي باشند. در صورتيکه برتر وب، در هنگام تکميل فرآيند خريد وبه جهت تسهيل وتسريع امور، اقدام به دريافت وکنترل اين مدارک ننمايد پس از آن حق دريافت اين مدارک همواره براي برتر وب محفوظ بوده وبا عدم ارائه مدارک در زمان مقرر به شرکت، حقوق مالکيتي خريدار ملغي محسوب مي شود و ضمنا عواقب اعلام ناصحيح اطلاعات مستقيما بر عهده خريدار خواهد بود.

برتر وب مسئوليتي در قبال کنترل صحت امضاﺀ خريداران ونمايندگان آنها ندارد.

 

۲.۵ خريدار اذعان مي نمايد که کليه اطلاعات هويتي ارائه شده و آدرسها وشماره تماس و امثالهم صحيح بوده و همواره در بروز نگه داشتن آنها در پرتال کاربران مي کوشد. برتر وب حق دارد

هر زمان که نياز به کنترل اين اطلاعات داشته تصوير برابر اصل اين اطلاعات را از خريدار دريافت نمايد. برتر وب حق دارد تا تکميل اطلاعات صحيح و مستند نسبت به تعليق سرويس اقدام نمايد.

 

۲.۶ مالکيت سرويس و کليه مسئوليتها و حقوق مرتبط با آن، بر عهده خريدار ويا نماينده خريدار هريک به تنهائي مي باشد.

 

۲.۷ در صورتيکه به درخواست مشتري و در راستاي کاهش هزينه ويا بهبود کيفي خدمات نگهداري و تمديد، به جاي مشخصات خريدار مشخصات شرکت ارائه کننده خدمات، ثبت شده باشد

همچنان مالکيت و کليه حقوق و مسئوليتهاي قانوني بر عهده خريدار خواهد بود.

 

 

 

فصل سوم : نحوه ارتباط طرفين با هم

 

۳.۱ روش ارتباطي مستند برتر وب با خريدار، آدرس ايميل خريدار و پاسخ به تيکت هاي پرتال پشتيباني که حساب کاربري وي در پرتال کاربران ثبت شده است، خواهد بود.

 

۳.۲ روش ارتباطي مستند خريدار با شرکت، ثبت تيکت در پرتال پشتيباني با دريافت شماره پيگيري تيکت و يا ارسال نامه و دريافت رسيد کتبي از شرکت خواهد بود.

۳.۳ استفاده از ايميل توسط خريدار براي تسهيل انجام کار مقدور بوده ليکن روش مستند در موارد شبهه انگيزبراي خريدار محسوب نمي گردد.

 

۳.۴ شرکت مسئوليتي نسبت به تبعات وخسارات وارد بر خريداري که اطلاعات تماس تغيير يافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.

 

 

 

فصل چهارم : تغييرات

۴.۱ تغييرات توافقنامه : توافقنامه استفاده از خدمات شرکت تابعي است از قوانين جمهوري اسلامي ايران وساير قوانين بين المللي و توافقات مجامع بين المللي ناظر بر سرويسهاي

قابل ارائه شرکت و از آنجا که اين قوانين و توافقات در سطح کشور و بين الملل به طور آنلاين وماهانه امکان تغيير دارند، شرکت حق تغييرات آتي در توافقنامه را بر خود محفوظ مي داند

ونسخه توافقنامه بروز شده را از طريق لينک به صفحه توافقنامه در وب سايت شرکت در دسترس عموم خواهد بود.ضمنا برتر وب مسئوليتي نسبت به اطلاع رساني نفر به نفر درخصوص

تغييرات احتمالي نداشته وخريدار مي بايست موارد را عندالزوم با مراجعه به وب سايت برتر وب کنترل نمايد.

 

۴.۲ تغييرات تعرفه :

 

۴.۲.۱ در صورت تغيير تعرفه درحين استفاده از سرويس، خريدار در صورت تمايل به ارتقا در سرويس فعلي خود موظف به رعايت قيمتهاي جديد خواهد بود . ليکن خدمات خريداري شده با تعرفه قبلي

تا پايان دوره آن ارائه مي گردد.

 

۴.۲.۲ هزينه هاي کارشناسي نيروي فني ويا ساير خدماتي که درهنگام استفاده از يک سرويس اوليه خريداري شده مورد نياز واقع مي گردد تابع تعرفه روز درخواست جديد خريدار مي باشد .

 

۴.۲.۳ ارتقاﺀ سرويس ميزباني از يک سرويس به سرويس بالاتر انجام مي گيرد و هزينه آن معادل هزینه مابه التفاوت به ازای زمان باقی مانده از سرویس مي باشد.

 

۴.۲.۴ سرويسهاي خريدار تنزل داده (مي شود) .

 

۴.۲.۵ تغييرات تعرفه از طريق وب سايت منعکس شده وخريدار موظف به تبعيت از آن براي سفارشات جديد مي باشد مگر اينکه پيش فاکتور مهلت داري در اختيار باشد که قبل از تغييرات تعرفه

براي وي صادر گشته باشد .

 

۴.۳ تغييرات فني : برتر وب براي بهبود کيفيت خدمات حق انجام تغييرات فني، سخت افزاري، نرم افزاري يا شبکه اي را در سرويسهاي ارائه شده دارد. در مورد تغييراتي که سرويس خريدار را تحت

تاثير قرار مي دهد برتر وب موظف است از يک روز تا يک ماه قبل از اعمال تغييرات ، از طريق وب سايت شرکت، پرتال کاربران يا پرتال پشتيباني ويا ارسال خبر نامه به آدرس Email خريداران

اطلاع رساني نمايد. خريدار موظف است خود را با اين تغييرات سازگار نمايد.

 

هرگاه به دليل موارد ضروري، شرکت امکان اطلاع رساني را از دست بدهد ويا فوريتهاي فني وي را ناچار به اين امر نمايد مسئوليتي براي اطلاع رساني زمان ونحوه تغييرات نخواهد داشت

ضمناخريدار به برتر وب وکالت مي دهد تا درزمان مورد نياز در جهت بهبود سطح کيفي سرويس اقدام به انجام فعاليتهاي سخت افزاري و نرم افزاري روي سرورهاي اختصاصي و سرويسهاي ميزباني آن نمايد.

 

۴.۴ تغييرات مالکيت

 

تغييرات مالکيت سرويس از طريق درخواست کتبي خريدار يا نماينده وي ويا ارسال ايميل درخواست مذکور از طريق آدرس ايميل موجود در حساب کاربري در پرتال کاربران انجام ميگردد.

 

۴.۴.۱ برتر وب در راستاي حفظ حقوق خريداران خود حق دارد مدارک شناسايي متقاضي تغيير مالکيت را جهت احراز هويت وي و انطباق با مشخصات مالک سرويس دريافت دارد.

 

۴.۴.۲ برتر وب مي تواند تا زماني که اطلاعات کافي در مورد موارد مشکوک پيدا نکرده است، اقدامي براي تغيير مالکيت يک سرويس صورت ندهد.

 

 

 

فصل پنجم : تحويل خدمات

 

۵.۱ نحوه تحويل :

 

۵.۱.۱ پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط خريدار، با آماده تحويل شدن سرويس خريداري شده، مراتب از طريق ايميل مندرج در پروفايل ويا برگه سرويس به خريدار اطلاع داده مي شود.

عدم دسترسي خريدار به آدرس ايميل مورد نظر مانع تحويل سرويس نمي گردد.

 

۵.۱.۲ خريدار در صورتيکه در بازه زماني حداکثر زمان تحويل، ايميل مذکوررا دريافت ننمايد موظف است حداکثر ۲روز پس از پايان زمان تحويل مجاز بصورت کتبي وبا امضا نامه، مراتب

را به بخش فروش شرکت اعلام نمايد.

 

۵.۱.۳ در صورت بروز شرايط ويژه فني ويا محدوديتهايي که تحويل در زمان مقرر آن انجام نشود، برتر وب مجاز به افزايش زمان تحويل سرويس تا ۲ برابر خواهد بود.

 

۵.۱.۴ خريدار حق درخواست لغو سرويس خريداري شده تحويل نشده را تا قبل از سپري شدن ۲ برابر زمان تحويل مجاز آن سرويس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحويل ۷ روز باشد

در صورت عدم تحويل، خريدار تا ۱۴ روز مجاز به انصراف از خريد و دريافت وجه پرداختي خود نمي باشد.

 

۵.۱.۵ برتر وب مسئوليتي در قبال عدم تطابق با نياز و يا عدم استفاده خريدار از سرويس خريداري شده وتحويل شده ندارد.

 

۵.۱.۶ سرويسهاي مرتبط با دامنه اي که توسط برتر وب ثبت ويا تمديد نشده اند ونزد ثبت کننده ديگري مي باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحويل شده فرض مي گردند.

 

۵.۲ حداکثر زمان تحويل

۵.۲.۱ حداکثر زمان تحويل براي سرويسهاي برتر وب که با عنايت به شرايط عمومي کشور وبا فرض بدترين حالات ممکن است به شرح ذيل است .

 

سرور اختصاصي ۱۰ روز کاري

 

ثبت دامنه ۵روز کاري

 

سرويس ميزباني ۲روز کاري

 

خدمات طراحي پوسته و وب سايت بسته به زمان اعلام شده در فاکتور يا قرارداد

 

۵.۲.۲ در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعريف شده، مشتري موظف به اعلام کتبي با امضا ذيل نامه به بخش فروش برتر وب و دريافت رسيد ارسال مي باشد

۵.۲.۳ پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پانل آن به خريدار، بدليل سلب امکان نظارتي ، برتر وب هيچ مسئوليتي نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.

 

۵.۲.۴ در مورد ثبت دامين هاي ir که مي بايست توسط پژوهشگاه دانشهاي بنيادي تاييد و فعال گردد با توجه به اينکه به طور کلي برتر وب کنترلي در زمان تاييد دامين نداشته و همچنين به دليل نقص 

در مدارک يا مشخصات ممکن است مدت زمان تاييد دامين به طول انجامد، زمان رزرو اوليه دامين مبناي تحويل قرار مي گيرد و مشتری همواره میبایست به ایمیل های دریافتی از nic.ir توجه ویژه نماید.

 

۵.۳ تطابق با سفارش : در صورت وجود هرگونه مغايرت سرويس ارائه شده به خريدار با مشخصات سرويس، خريدار موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ فاکتور به برتر وب اعلام نموده و برتر وب موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غير اينصورت مسئوليت برتر وب صرفا محدود به اصلاح سرويس پس از تاريخ اعلام خريدار و فقط تا پايان زمان سرويس مندرج در فاکتور مي باشد وزمان سرويس دهي افزايشي نخواهد يافت.

 

 

 

فصل ششم : امنيت ومحرمانگي

 

۶.۱ به طور کلي محيط اينترنت به همان ميزان ساير محيط هاي ارتباطي مانند پست، دورنگار و تلفن براي انتقال اطلاعات محرمانه امنيت دارد. در کليه اين محيطها ممکن است اطلاعات استراق

سمع شوند. به همين دليل ضمن آنکه برتر وب تمام تلاش خود را براي ايجاد محيطي امن براي نگهداري و تبادل اطلاعات به صورت محرمانه مي نمايد، با اين حال از جانب احتياط از خريداران مي خواهد

که هميشه ارتباطات آنلاين اينترنتي خود را نا امن فرض نمايند. برتر وب هيچ گونه مسئوليتي در رابطه با امنيت تبادل اطلاعات از شبکه و سرورهاي خود با جاهاي ديگر را نمي پذيرد.

 

۶.۲ برتر وب با تدابير امنيتي خود مسئول حفظ امنيت پايه سرويس هاي خود مي باشد.

 

۶.۳ برتر وب مسئوليتي نسبت به ضعف ايمني ناشي ازنرم افزارها، application ها ويا برنامه هاي مورد استفاده خريدار ندارد.

 

۶.۴ برتر وب مسئوليتي نسبت به امنيت تبادل داده ما بين خريدار وسرورهاي خود ندارد.

 

۶.۵ برتر وب مسئوليتي نسبت به در اختيار گرفتن کلمه عبور سرويسهاي خريدار، توسط اشخاص ثالث ندارد.

 

۶.۶ برتر وب موظف به رعايت محرمانگي کليه داده ها و نرم افزارهاي موجود در سرويس خريدار مي باشد و همچنين آنرا در اختيار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد.

 

۶.۷ برتر وب تلاش خود را براي حصول بالاترين سطح امنيت ممکن براي حساب آنلاين خريداران انجام مي دهد از اين رو برتر وب نسبت به اموري که در حيطه مسئوليت خريدار از لحاظ نگهداري

امنيت حساب خود مي باشد مسووليتي ندارد.

 

 

 

فصل هفتم :محل و مرجع قضاوت

 

در صورت بروز اختلاف، جهت رفع اختلاف، خريدار موظف است بدوا نسبت به اعلام موضوع به واحد مديريت برتر وب اقدام نموده و رسيد کتبي دريافت نمايد. تا موضوع مورد رسيدگي واقع گردد

در صورت عدم حصول نتيجه پس از ۱۵روزکاري، خريدار مي تواند به شوراي انتظامي سازمان نظام صنفي مراجعه نموده تا موضوع را مورد بررسي و رسيدگي قرار دهد. ضمنا خريدار

و برتر وب نظر اين شورا را به عنوان حکم مرضي الطرفين پذيرفته وحق شکايت ويا درخواست حکم به ساير مراجع را نخواهد داشت.

 

 

 

فصل هشتم : فعاليتهاي غير مجاز خريدار

 

تخطي از هر يک از شرايط درج شده در ذيل موجب تعليق سرويس مي شود. برتر وب تنها تشخيص دهنده تخطي از شرايط مندرج مي باشد. برتر وب حق قطع سرويس بدون هيچ اخطار قبلي و يا اجتناب از سرويس دهي را براي خود محفوظ مي دارد. زماني که شرکت از تخطي يک خريدار از شرايط مندرج اطلاع پيدا مي کند نسبت به بررسي فني و يا حقوقي موضوع اقدام خواهد کرد در اين زمان ممکن است براي جلوگيري از ادامه تخلف سرويس خريدار به صورت موقت قطع گردد. پس از تکميل بررسي ها شرکت بسته به نوع تخلف مجاز به محدودسازي، تعليق يا قطع سرويس خاطي خواهد بود همچنين شرکت در صورت لزوم حق پيگرد قانوني شکايت و اخذ خسارت از متخلف را نيز براي خود محفوظ مي دارد. هر گونه عملي که در اينجا به آن اشاره نشده باشد ولي از نظر قوانين جاري کشور ايران يا کشور محل قرارگيري سرورها خلاف باشد نيز تخلف از شرايط خدمات محسوب مي گردد. برتر وب هيچگونه وجهي به خريدار متخلف از شرايط خدمات تحت هر عنوان مانند ادعاي خسارت يا هزينه مدت باقيمانده سرويس پرداخت نخواهد نمود. همچنين خريدار متخلف مسئول جبران کليه خسارات مادي و معنوي وارده به شرکت، ساير مشتريان شرکت و يا IDC سرويس مورد نظر خواهد بود :

 

استفاده از نرم افزارهاي بدون رعايت حق کپي رايت ايران و بين المللي.(در صورت دریافت شکایت میبایست پاکسازی شود)

 

نصب ويا استفاده برنامه اي که موجب اختلال در عملکرد سرور گردد .

 

ارسال يا اجراي فايلهاي اجرايي مانند فايلهايي با پسوند exe , com , bat , vbsو امثالهم و در صورت وجود اين فايلها بدون اخطار از فضاي خريدار حذف مي شود و با خريدار بر طبق ضوابط برخورد مي گردد

 

خريدار مجاز به استفاده از کدهاي مخرب مانند انواع ويروسها و يا سورس هايي که موجب آلودگي يا پايين آمدن امنيت سرور گردد نمي باشد.

 

استفاده از برنامه هاي ضعيف نگارشي که موجب نفوذ به سرويس وساير سرويسهاي ديگرشرکت وساير خريداران گردد.

 

وجود فايلهاي حاوي ويروس عمدا ويا سهوا در فضاي سرويس مورد خريداري

 

ارسال هرزنامه (Spam ) عمدا ويا سهوا (ملاک، گزارش Spam cop يا سايتهاي مشابه و يا بررسي تيم فني شرکت مي باشد) حتي اگر از سرويس ميل سرويس دهنده ثالثي استفاده شده باشد.

 

تعداد ایمیلهای ارسالی در هاستهاي آلمان از طریق smtp در ساعت نباید بیش از ۳۰ عدد باشد

 

تعداد ایمیلهای ارسالی در هاستهاي آلمان از طریق php در روز نباید بیش از ۱۵۰ عدد باشد

 

تعداد ایمیلهای ارسالی در هاستهاي ايران از طریق php و يا smtp در روز نبايد بيش از ۱۵۰ عدد باشد

 

گزارش فني شرکت و يا IDC که سرور ميزباني در آن مي باشد نسبت به انجام اعمال مغاير قانون شرکت.

 

عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جمهوري اسلامي ايران (خريدار موظف به کسب اطلاع کامل در مورد اين قانون مي باشد)

 

انجام فعاليتهايي که به هر شکل موجب اختلال در ارائه خدمات شرکت به خريدار و يا ساير خريداران گردد.

 

استفاده از سرويس جهت ايجاد اختلال و يا نفوذ در سيستمهاي اشخاص ثالث.

 

راه اندازي mail server Open relay.

 

انجام فعاليت IRC

 

عدم رعايت محدوده استفاده از منابع تخصيص يافته در هر سرويس.

 

مختل كردن امنيت سيستم يا شبكه. در صورت بروز چنين مسائلي شرکت حق پيگرد قانوني و شکايت از متخلف به مراجع قانوني را محفوظ مي دارد. نمونه هايي از اختلال در امنيت سيستم يا شبكه شامل موارد ذيل مي شود: دسترسي يا استفاده غير مجاز از داده ها، سيستم يا شبكه، از جمله هر گونه تلاش براي جستجو، اسكن يا آزمايش آسيب پذيري يك سيستم يا شبكه، مداخله در خدمات ارائه شده به هر كاربر، ميزبان يا شبكه، شامل: تلاش براي دسترسي به اطلاعات نامه هاي الكترونيكي، تلاش عامدانه براي پر كردن فضاي يك سيستم، تلاش براي تغيير و يا حذف اطلاعات وب سايتها بدون مجوز از مالکان آنها و ...

 

 

 

فصل نهم : محدوده استفاده از منابعCPU , Disk space , TrafficData transfer , Ram , و ...

 

۹.۱ برتر وب در تعرفه ي خود ويا در سايت اين موارد را مشخص نموده و محدوده استفاده از منابع سرويسهاي شرکت براي عموم سرويسها در تعرفه درج شده است .

 

ليکن موارد زيرنيز بايد در نظر باشند.

 

حداکثر CPU در ميزباني اشتراکي ۱۰ درصد در بازه زماني ۲ دقيقه

 

حداکثر Ram در ميزباني اشتراکي ۳۰۰ مگا بايت

 

حداکثر Data Transfer مجاز بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه

 

حد اکثر Disk Space بر اساس مشخصات مندرج درتعرفه

 

۹.۲ ملاک تشخيص، نرم افزارهاي کنترلي و واحد فني برتر وب خواهد بود.

 

۹.۳ برتر وب در صورت تجاوز منابع سرويس کاربر از حدود تعيين شده، حق قطع سرويس بدون اخطار قبلي تا تعيين وضعيت را خواهد داشت و مراتب را به اطلاع خريدار خواهد رساند. در اين صورت، شرکت، پس از ارتقا سرويس توسط خريدار ويا کاهش مصرف، اقدام به ارائه سرويس دهي خواهد نمود.

 

۹.۴ در صورتيکه خريدار در استفاده از برخي منابع که قابل اندازه گيري نيستند از حد استاندارد سرويس تجاوز نمايد به تشخيص بخش فني، شرکت حق قطع سرويس تا تعيين تکليف جديد را دارد.

 

 

 

فصل دهم : محتوا

 

۱۰.۱ سرويسهاي برتر وب مي بايست در جهت مقاصد قانوني استفاده گردد. انتقال، نگهداري يا انتشار هر گونه اطلاعات يا داده که مخالف هر قانون اجرايي باشد يا مستقيما به تخلف از قانون خاصي کمک کند ممنوع است. اين مورد مي تواند شامل موارد زير باشد (البته محدود به موارد زير نيست(

 

قرار دادن هرگونه داده تحت پوشش قانون کپي رايت بدون مجوز

 

استفاده غير مجاز از علائم و اسامي تجاري ديگران

 

استفاده غير مجاز از لوگو هاي ديگران

 

هرگونه تخلف از قانون جرايم رايانه اي ايران

 

اهانت به هر شخص، گروه، سازمان، قوم يا کشور

 

انتشار اکاذيب عليه ديگران

 

کلاه برداري هاي اينترنتي و هرگونه عاملي که موجب فريب بازديدکنندگان شود

 

سايتهاي فعال در زمينه HYIP ويا داراي سيستم هرمي

 

فروش يا تبليغ هرگونه کالا يا خدمات غير مجاز طبق قوانين جاري ايران و کشوري که سرورها در آن قرار دارد

 

سايتهاي مرتبط يا حامي گروههاي شناخته شده تروريست بين المللي

 

استفاده از سرويس هاي شرکت براي نگهداري، ارسال، نمايش، انتقال، تبليغ يا هر عمل مشابه بر روي داده هاي مرتبط با مسائل جنسي و غير اخلاقي به هر شکل

 

۱۰.۲ مسئوليت محتواي درج شده در سرويس تامين شدۀ خريدار ويا متصل به دامنه خريداري شده از برتر وب تماما بر عهده خريدار است . اين مسئوليت شامل موارد تخلف عمد وسهو ويا مواردي که توسط اشخاص ثالث نيز انجام مي پذيرد خواهد بود.

 

۱۰.۳ در صورت عدم رعايت قانون جرائم رايانه اي جبران کليه خسارات وهزينه هاي مادي ومعنوي کلي وجزئي وارد بر شرکت در پاسخگوئي به مراجع ذيصلاح بر عهده خريدار خواهد بود.

 

۱۰.۴ برتر وب برطبق قانون موظف است در صورت برخورد با موارد مجرمانه نسبت به انسداد سرويسها واقامه دعوا وارائه اطلاعات خريدار که محتواي مجرمانه در سرويس خود ويا در سرويس متصل به دامنه خود را دارد به مراجع قضائي اقدام نمايد.

 

فصل يازدهم : مسئوليت خريدار

 

۱۱.۱ خريدار موظف است که کليه مواد توافقنامه، ضوابط شرکت و قوانين جمهوري اسلامي ايران را رعايت نمايد. درصورت عدم رعايت، شرکت حق قطع سرويس به صورت موقت يا دائم و پيگرد قانوني ودريافت خسارت از خريدار را دارد وخريدار موظف به جبران کليه خسارات وهزينه وارده بر شرکت مي باشد همچنين هيچ وجهي بابت فسخ سرويس ويا ايام باقيمانده سرويس يا خسارت وارده به خريدار متخلف، پرداخت نخواهد شد.

 

۱۱.۲ خريداران مسئول عملکرد خود در رابطه با سرويس تهيه شده مي باشند همچنين مي بايست به حقوق ساير خريداران شرکت احترام بگذارند. شرکت حق تعليق يا قطع دائم سرويس خريداران که به صورت خواسته يا ناخواسته موجب اختلال در سرويس ساير خريداران مي گردد را براي خود محفوظ مي دارد. ضمنا خريدار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت

 

۱۱.۳ به غير از آن دسته از قوانين که مستقيما به نحوه استفاده از سرويس برمي گردد که با پايان سرويس به پايان مي رسد. بندهاي ديگر قوانين پابرجا بوده وخريدار همواره موظف به رعايت قوانين عمومي وحقوقي شرکت خواهد بود.

 

۱۱.۴ کليه مسئوليتهاي عدم استفاده صحيح از سرويس خريداري شده با خريدار مي باشد و شرکت تنها مسئول ارائه سرويس استاندارد و بر اساس تعهدات فني اعلام شده در بسته هاي ميزباني خود مي باشد.

 

 

 

فصل دوازدهم : گارانتي و پشتيباني

 

۱۲.۱ شرکت معادل ۳ روز تقويمي از زمان خريد داراي گارانتي برگشت پول بدون شرط براي سرويس خود مي باشد. واز اينرو پس از اين زمان، گارانتي به سرويس خريدار تعلق نمي گيرد.

 

۱۲.۲ شرکت تنها مسئوليت سرويس دهي در حوزه خريد را دارد. در خصوص اختلالات و موارد ديگر مانند ارتباط اينترنت خريدار وبرنامه نويسي وب ونرم افزارها ومشکل دامنه اي که نزد ديگران ثبت شده است مسئوليتي متوجه شرکت نمي باشد.

 

۱۲.۳ ملاک وجود اختلال در سرويس، گزارش واحد فني ويک سايت Tracer معتبر که بايد توسط شرکت تائيد شده باشد، است.

 

۱۲.۴ زمان اختلال در سرويس خريدار در صورت درخواست کتبي وي با اعلام مدت اختلال وتائيد واحد فني در صورتي که ميزان تجمعي آن از ابتداي دوره از ۰.۲% کل دوره بيشتر باشد به مدت سرويس افزوده مي گردد .

 

۱۲.۵ ارائه خدمات پشتيباني در شرکت بر مبناي پرتال پشتيباني وبه صورت ۲۴ ساعته وهفت روز هفته مي باشد. ضمنا به درخواستهايي که از طريق تلفن اعلام گردد نيز رسيدگي مي شود.

 

۱۲.۶ نحوه ارتباط مستند خريدار براي درخواستهاي گارانتي و پشتيباني بايد از طريق پرتال پشتيباني باشدکه زمان دقيق ارسال درخواست، زمان دقيق رسيدگي وهويت خريد مشخص باشد.

 

۱۲.۷ عدم رضايت از خدمات بخش پشتيباني و فني مي بايست به سرعت (ظرف ۲۴ ساعت) از زمان وقوع به واحد شکايات و يا دفتر مديريت از طريق پرتال پشتيباني اعلام گردد.

 

۱۲.۸ سرويس ها و رويه عمومي شرکت بر اساس استاندارد فني بين المللي و مصالح شرکت تعريف شده و براي خريدار خاص غير قابل تفکيک و تغيير است وخريدار موظف است بررسي لازم خود را قبل از خريد سرويس بعمل آورده باشد. 

۱۲.۹ شرکت مسئوليتي در قبال عدم تطابق سرويس خريداري شده با نياز مشتري ندارد.

 

۱۲.۱۰ شرکت نسبت به نصب و عملياتي شدن نرم افزارهائي را که مورد تائيد بخش فني نمي باشد مسووليتي ندارد.

 

۱۲.۱۱ ميزان مسئوليت شرکت در مقابل حوادث ناخواسته و خسارات غير مستقيم وارد بر خريدار در استفاده از سرويس و يا اطلاعات خريدار محدود به بند خسارات اين قانون خواهد بود.

 

 

 

فصل سيزدهم : ضوابط خاص دامنه

۱۳.۱ تمديد يك دامنه تاريخ گذشته در صورت امکان تمديد ، ممکن است داراي جريمه تاخير نسبت به تعرفه عادي باشد که اين جريمه مطابق با قوانين ICANN و ثبت کننده اصلي وضوابط شرکت اخذ مي گردد.

 

۱۳.۲ تاريخ مستند براي مدت ثبت دامنه،whois هاي بين المللي مي باشد.( در خصوص دامنه هاي ir. استعلام از ثبت کننده مستند خواهد بود.)

 

۱۳.۳ اگر در سفارش خريدار، دامنه اي باشد که ثبت کننده مرجع آن را ثبت ننمايد و يا در حين تکميل مراحل ثبت، آن دامنه توسط شخص ديگري ثبت گردد و يا انتقال دامنه اي به شرکت باشد که به هر دليل انجام نگردد، شرکت تنها موظف به بازگرداندن هزينه ثبت و يا انتقال آن دامنه به حساب خريدار در پرتال کاربران مي باشد.

 

۱۳.۴ در صورت درخواست انتقال يک دامنه به پنلي خارج از شرکت از طريق پرتال کاربران شرکت حق ممانعت از تکميل مراحل انتقال را ندارد

 

۱۳.۵ از آنجا که شرکت ثبت وتمديد دامنه وانتقال براي خريدار را به صورت واسط انجام مي دهد عدم پذيرش توسط ثبت کنندگان بين المللي ويا ثبت کننده .Ir نسبت به ثبت ويا تمديد دامنه به هر دليل مسئوليتي را متوجه شرکت نخواهد کرد.

 

۱۳.۶ خريدار موظف است قبل از ثبت دامنه نسبت به حقوق مالکيتي دامنه براي خود تحقيق لازم را به عمل آورده وشرکت در صورت ادعاي شخص ثالث صاحب حق مورد تائيد شرکت و مراجع ذيصلاح ايراني وبين المللي آن دامنه را مسدود نموده و به راي مراجع ويا قوانين بين المللي عمل مي نمايد.

 

 

 

فصل چهاردهم : ضوابط خاص ميزباني

۱۴.۱ شرکت مسئوليتي در قبال تحويل داده هاي موجود در فضاي ميزباني وب به خريدار نداشته و خريدار موظف به استفاده از FTPخواهد بود.

 

۱۴.۲ شرکت مسئوليتي نسبت به بارگذاري اطلاعات (Upload) در فضاي ميزباني خريدار ويا download اطلاعات وي به صورت رايگان ندارد.

 

۱۴.۳ شرکت مسئوليتي نسبت به نصب نرم افزار براي خريدار به صورت رايگان ندارد.

 

۱۴.۴ شرکت تلاش خود را جهت راهنمايي خريدار در مسائل فني مي کند ولي خريدار خود مسئول است با اطلاعات فني سرويس ميزباني وب آشنائي داشته وشرکت مسئوليتي نسبت به آموزش نحوه بهره برداري صحيح از سرويس ندارد.

 

 

 

فصل پانزدهم : ضوابط خاص اجاره سرور اختصاصي – هاست پر بازدید

 

۱۵.۱ شرکت مسئوليتي در قبال پشتيباني فني سرور اختصاصي – هاست پر بازدید به خريدار نداشته و خريدار موظف به استفاده از ارتباط ريموت خواهد بود مگر آنکه خلاف آن در تعرفه اعلام شده باشد

 

۱۵.۲ شرکت تنها در صورت بروز مشکلاتي که موجب عدم دسترسي به سرور از راه دور مي گردد مسئول پشتيباني فني سرور بوده و البته در صورتي که بروز مشکل به خاطر سو عملکرد خريدار باشد هزينه پشتيباني طبق فاکتورهاي IDC از خريدار اخذ خواهد شد

 

۱۵.۳ مالک تجهيزات و سخت افزار سرور اختصاصي، شرکت مي باشد و پرداخت هزينه اجاره سرور موجب بروز حقي براي خريدار نمي گردد

 

۱۵.۴ در صورت بروز مشکل سخت افزاري که موجب عدم دسترسي به سرور شود خريدار موظف به اعلام مورد به بخش پشتيباني شرکت بوده و شرکت پس از اطلاع موظف به تعويض سخت افزار معيوب به صورت رايگان مي باشد.

 

۱۵.۵ در مواردی که سرور از خارج از کشور خریداری می شود مشتری تابع قوانین کشور و دیتاسنتر مربوطه خواهد بود.

 

۱۵.۶ تمدید سرورهای اختصاصی 5 روز قبل از رسیدن موعد می بایست تمدید شود. در صورت عدم تمدید، سرور جمع آوری شده و برای راه اندازی مجدد هزینه نصب و راه اندازی و کانفیگ مجدد دریافت میشود.

 

 

فصل شانزدهم : ساير ضوابط خاص

۱۶.۱ خريدار موظف است سرويسهايي که نزد شرکت تمديد مي نمايد را از نظر تمديد شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمديد توسط شرکت، حداکثر ۷روزتقويمي پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ويا واحد شکايات ارسال نمايد.

 

۱۶.۲ توافقات خاص تنها به صورت کتبي وبا مهرو امضاﺀ مجاز شرکت معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبي يا شفاهي و يا به هر شکل ديگر از درجه اعتبار ساقط است .

 

۱۶.۳ خريدار موظف است تحويل ، تطابق واجراي صحيح سرويس خريداري شده را کنترل نمايد.

 

۱۶.۴ شرکت هيچ مسئوليتي براي بدست آوردن دامنه از دست رفته و يا اطلاعات حذف شده از روي سرورهاي ميزباني پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت .

 

۱۶.۵ مسئوليت اطلاع از زمان انقضا سرويس وکنترل آنها بر عهده خريدار مي باشد ليکن شرکت، انقضاء سرويسهاي خريدار را از ۷ روز قبل از طريق پست الکترونيک به وي يادآوري مي نمايد و عدم دسترسي خريدار به پست الکترونيکي خود، مسئوليتي را براي شرکت ايجاد نخواهد کرد.

 

 

 

۱۶.۶ وضعيت اعتبار، فهرست سرويسها و پرداختهاي خريدار در حساب کاربري وي در پرتال کاربران قرار دارد و همواره وي مي تواند براي آگاهي از وضعيت عملکرد خود از طريق شناسه و کلمه عبور خود به آن مراجعه نمايد.

 

۱۶.۷ مدت زمان قطع سرويس ناشي از عدم پرداخت مطالبات شرکت، بررسي جرائم واعمال تشخيص کارشناسي به مدت زمان سرويس دهي افزوده نمي گردد.

 

۱۶.۸ امکان دريافت هرگونه سرويس هديه و يا کمک هزينه هاي پيش بيني شده در برخي از سرويسها تنها در هنگام خريد بسته وجود دارد و طي مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزينه آن به حساب کاربري خريدار واريز نمي شود.

 

 

 

فصل هفدهم : نسخه پشتيبان (Backup)

 

۱۷.۱ تجهیزات رایانه ای غیر قابل پیشبینی هستند لذا به طور کلي مسئوليت تهيه نسخه پشتيبان از داده ها و فايلها با خود خريداران بوده و همه خريداران مي بايست پشتيبان کليه داده هاي مورد نياز خود را در جايي غير از تجهيزات و سرورهاي شرکت نگهداري نمايند. در صورت بروز هر مشکل و عدم توانايي بازگرداندن اطلاعات از آرشيو بکاپ هيچگونه اعتراضي مسموع نخواهد بود و شرکت در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي ندارد.

 

۱۷.۲ مسئوليت بکاپ گرفتن در سرويس هاي سرورهاي اختصاصي - سرور های مجازی - هاست های پر بازدید - هاست های دانلود صرفا به عهده خود خريدار مي باشد و شرکت در اين زمينه هيچگونه مسئوليتي ندارد

 

۱۷.۳ شرکت جهت امنيت بيشتر، از کليه از فايلهاي خريداران بصورت یک هفته در میان نسخه پشتيبان تهيه مي کند. اين نسخه پشتيبان حداکثر تا ۱۰ روز نگهداري خواهد شد. نسخه پشتيبان از بانک اطلاعاتي ms sql server گرفته مي شود و يک هفته نگهداري مي شود. شرکت تعهدي نسبت به صحت ، کارکرد و یا وجود اين نسخه ها ندارد.

 

۱۷.۴ تمام نسخه هاي پشتيبان بر روي محلي خارج از دسترسي خريدار نگهداري مي شود

 

۱۷.۵ شرکت تعهدي نسبت به ارائه رايگان داده هاي موجود در آرشيوهاي خود به خريدار ندارد.

 

۱۷.۶ شرکت هيچگونه مسئوليتي در مورد صحت نسخه پشتيبان و بروز بودن آنها را ندارد.

 

 

 

فصل هجدهم : شرايط و قوانين مالي

 

۱۸.۱ نحوه پرداخت در پرتال کاربران درج شده است. به طور عمومي خريدار موظف است مدارک پرداخت خود را تا پايان مدت سرويس نگهداري نمايد.

 

۱۸.۲ خريدار موظف است پرداخت خود را به طور نقدي ويا در وجه حسابهاي اعلام شده در پرتال کاربران بپردازد .در شرايطي که شرکت درراستاي مساعدت با خريدار اقدام به پذيرش چک مدت دار در خصوص فاکتور وي نمايد، با عدم وصول وجه چک، خريدار موظف است در روز سررسيد فورا اقدام به واريز وجه به حسابهاي اعلام شده نمايد و لاشه چک خود را دريافت نمايد در غير اين صورت هزينه تاخير در وصول اسناد ،پيگيري هاي حقوقي ، اياب و ذهاب و ساير موارد نيز بر عهده خريدار خواهد بود ضمنا در اينگونه موارد شرکت حق دارد ضمن تعليق سرويس، فاکتور خريداري که قسمتي از وجه آن در زمان مورد توافق وصول نشده را باطل نموده وخسارات وارده بر شرکت وهزينه سرويس را از آن کسر نمايد.

 

۱۸.۳ به دليل محدوديت هاي نگهداري داده هاي حسابداري، فيش بانکي و يا حواله اي که براي افزايش اعتبار و يا پرداخت يک صورت حساب، تنها تا ۶ ماه پس از واريز قابليت استفاده را خواهد داشت. 

۱۸.۴ شرکت، حق تامين و وصول کليه مطالبات و جرائم ، سود تاخيردر پرداخت و ساير هزينه هاي خود از محل قطع موقت و يا دائم کليه سرويسها و اعتبارات خريدار نزد خود را خواهد داشت و در صورتيکه خريدار فورا به اخطار اعلام شده از سوي شرکت توجه ننمايد حق هر گونه اعتراض بعدي را از خود سلب مي نمايد لازم به ذکر است مدت قطعي سرويس ناشي ازعدم پرداخت مطالبات شرکت به مدت سرويس دهي افزوده نخواهد شد و کليه مسئوليتهاي ناشي از اين نوع قطع سرويس برعهده خريدار ميباشد.

 

۱۸.۵ در صورتيکه شرکت تشخيص دهد هر يک از سرويسها و يا کالاي خريداري شده يک خريدار درزمان تحويل، با حجم بيشتر و يا باامکانات بهتر ويا زمان طولاني تر و يا هر مورد هزينه بر بالاتري از مشخصات مندرج در فاکتور مورد استفاده وي قرار گرفته و يا به هر دليل خريدار به اين حجم بيشتر و يا امکانات بهتر و منابع بيشتر ويا زمان طولاني تر دست پيدا کرده است، حق خواهد داشت مبلغ ما به تفاوت تعرفه اي آنرا از خريدار دريافت نمايد؛ پرداخت اين هزينه براي خريدار اجباري مي باشد و شرکت حق استيفا طلب خود را از نحوه دريافت بدهي هاي خريدار خواهد داشت.

 

۱۸.۶ شرکت براي گسترش خدمات و افزايش سرويس دهي به خريداران خود در بازه هاي مختلف زماني اقدام به انتشار و توزيع بنهاي خريد مي نمايد. لازم به ذکر است که شرکت در پذيرش و يا عدم پذيرش اين بنها دربازه هاي تخفيف و ايام خاص مختار مي باشد.

 

۱۸.۷ براي خريد يک سرويس ميزباني و يا يک بسته نرم افزاري امکان پذيرش بيش از يک بن وجود ندارد.

 

۱۸.۸ هيچ يک از کمک هزينه ها و خدمات مازاد بسته ها قابل تبديل به ارزش ريالي و کسر از فاکتور نمي باشد.

 

۱۸.۹ بازگشت پول :

 

۱۸.۹.۱ کليه سرويس هاي سالیانه شرکت به استثناي سرويس هاي ماهیانه و موارد  اعلام شده در زير داراي ۳ روز ضمانت برگشت وجه از زمان پرداخت (مي باشند).

سرويس هايي که ضمانت برگشت پول ندارند عبارتند از:

 

دامین

 

سرور اختصاصی

 

سرور مجازی

 

هاست دانلود

 

قالب

 

طراحی و برنامه نویسی

 

دستمزد های دریافتی به جهت انجام امور مشتری

 

 

 

۱۸.۹.۲ ضمانت برگشت وجه تنها در خرید سرويس هاي جديد ارائه مي شود . تمديد يا ارتقاي هر سرويس شامل ضمانت برگشت وجه نمي شود.

۱۸.۹.۳ پس از پايان مدت ضمانت برگشت وجه، هيچگونه درخواستي مبني بر برگشت پول مسموع نخواهد بود

 

۱۸.۹.۴ برگشت پول با درخواست کتبي مالک تنها با حضور وي يا نماينده قانوني او در محل شرکت يا از طريق اعلام يک شماره حساب بانک ....توسط خريدار و واريز اينترنتي به آن حساب از طريق سيستم اينترنتي پس از کسر هزينه هاي قرارداد شامل هزينه پيک (در صورتي که وجه توسط پيک دريافت شده باشد) و يا هزينه کارمزد بانک سامان (در صورتي که مبلغ توسط پرداخت آنلاين بانک سامان پرداخت شده باشد) و هزينه امور فني ، مالي واداري ممکن است.

 

۱۸.۱۰ بدهي ها :

 

۱۸.۱۰.۱ شرکت با اعلام و اخطار قبلي در خصوص تسويه بدهي هاي معوق حق قطع سرويسي که خريدار براي آن بدهکار است و يا ساير سرويسها و خريدهاي قبلي خريدار را داشته و مي تواند در صورت تمايل با تملک برخي از آنها معادل مبلغ آن در فاکتور فروش (نسبت به مدت اعتبار آن به کل زمان سرويس) از ميزان بدهي (اصل بدهي، جرائم و يا خسارات وارده بر شرکت) کسر نمايد

 

 

 

فصل نوزدهم : فورس ماژور

 

شرکت هيچگونه مسئوليتي در برابر عدم انجام تعهدات خود در هنگام موارد فورس ماژور مانند بلاياي طبيعي، جنگ، شورش، آشوب اجتماعي، انفجار، اعتصاب، محدوديتهاي دولتي و تحريم را ندارد. با اين حال در صورت بروز چنين مواردي شرکت تلاش خود را براي کاهش اثرات اين موارد را مي نمايد. بروز هر يک از موارد فورس ماژور موجب تخطي خريداران از شرايط خدمات نخواهد شد.

 

تحريم و عدم امکان تبادل ارز از موارد فورس ماژور خواهد بود.

 

 

 

فصل بيستم : انقضاء و تمديد خدمات

 

تاريخ تمديد يک سرويس منقضي شده، از زمان تاريخ انقضاء قبلي خواهد بود همچنين شرکت مسئوليتي در قبال نگهداري و ارائه اطلاعات و داده هاي خريدار پس از تاريخ انقضا نخواهد داشت.

 

 

 

فصل بيست و يکم : پذيرش مواد توافقنامه و ضوابط

 

با پرداخت مبلغ فاکتور و يا عضويت در سايت شرکت، خريدار مواد توافقنامه و ضوابط شرکت را پذيرفته و نيازي به اخذ امضاء از خريدار وجود ندارد.

 

فصل بيست و دوم : رويه حفاظت

 

شرکت درقبال حفاظت کامل از اطلاعات شخصي خريدار مسئول بوده و حق استفاده وارائه به اشخاص ثالث ويا استفاده تبليغاتي را ندارد وتنها در صورت دريافت حکم قضائي اطلاعات شخص مورد تقاضا را بنا بر ضرورت قانوني در اختيار مقام قضائي قرار خواهد داد.

 

اطلاعات مندرج در Whois دامنه به دليل قابل رويت بودن براي عموم از اين قاعده مستثني مي باشد.

 

 

فصل بيست و سوم : خسارت و رفع مسئوليت

 

۲۳.۱ خدمات شرکت به همان شکلي که هستند ارائه مي شوند و هيچگونه گارانتي صريح و ضمني شامل آنها نمي گردد. ضمنا هيچگونه ضمانتي مانند مطابق نياز خريدار بودن، بي عيب بودن، عدم قطعي، امنيت و ... ارائه نمي شود. همه ضمانتهاي کتبي و شفاهي در مورد سرويسهاي شرکت که توسط کارکنان يا نمايندگان و يا سايرين ارائه شوند فاقد اعتبار مي باشند. شرکت هيچگونه خسارتي بابت عملکرد سرويس خود به هر نحو نمي پردازد. شرکت تحت هيچ شرايطي مسئول حوادث احتمالي (مانند از دست رفتن داده ها روي سرور) نخواهد بود.

 

۲۳.۲ سقف خسارات اثبات شده توسط مرجع رفع اختلاف به خريدار براي هريک از انواع سرويسها حداکثر معادل هزينه پرداختي آن سرويس توسط خريدار بوده و شرکت هيچگونه مسئوليتي در قبال جبران خساراتي مازاد بر اين مبلغ نخواهد داشت

 

فصل بیست و چهارم : نحوه برخورد مشتری با شرکت

  در صورت ایجاد مزاحمت ، تهدید ،  استفاده از الفاظ نامناسب ، توهین ، افترا و مواردی اینچنینی شرکت حق انسداد وب سایت نامبرده ،  شکایت از مشترک و پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را خواهد داشت.

 

فصل بيست و پنجم : سلب اختيار

 

عدم اجراي بخشي از ضوابط و مواد توافقنامه برتر وب نسبت به خريدار يا ديگران به منزله سلب حق اجراي مواد توافقنامه از برتر وب نمي باشد.

  1. دوست گرانقدر با سلام؛ در صورت نیاز به تماس سریع با شما، لطفاً مشخصات خود را در فرم زیر وارد نمایید.
  2. نام و نام خانوادگی*
   ورودی نامعتبر
  3. شماره تماس*
   ورودی نامعتبر
  4. کد امنیتی*
   کد امنیتی
     تازه کردنورودی نامعتبر