گروه صنعتی گلرنگ جهت ارائه خدمات آموزش مجازی، سامانه آموزش مودل فارسی را بصورت مالتی کمپانی  در این مجموعه راه اندازی کرد.

شرکتهای بزرگی همچون اویلا، فامیلا، افق کوروش، هایپر فامیلی و بیش از 50 شرکت دیگر از زیرمجموعه های گروه صنعتی گلرنگ هستند که به این سامانه آموزشی متصل می شوند.

نرم افزار مالتی کمپانی مودل، این امکان را به مجموعه های بزرگ میدهد که علاوه بر داشتن یک سیستم متمرکز، مدیریت جداگانه برای هر واحد نیز داشته باشد.