برای استفاده بهتر از سامانه وب کنفرانس برتر، از طریق این لینک فایل تصویری را مشاهده نمایید. در این آموزش مراحل کامل نحوه حضور و استفاده از وب کنفرانس توضیح داده شده است.

در صورتی که در هر بخش از استفاده از سیستم با مشکل مواجه شدید با شماره 66860387 – ۰۲۱ داخلی 104 تماس حاصل نمایید.