کارت خرید

یافتن محصولات و سرویس ها

هاست مودل - moudle1
100 مگابایت فضای میزبانی / 5 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

250,000ریال سالانه + 150,000ریال هزینه تنظیم
هاست مودل - moudle2
200 مگابایت فضای میزبانی / 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

100,000ریال سه ماهه + 150,000ریال هزینه تنظیم
190,000ریال شش ماهه + 150,000ریال هزینه تنظیم
350,000ریال سالانه + 150,000ریال هزینه تنظیم
هاست مودل - moudle3
500 مگابایت فضای میزبانی / 15 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

450,000ریال سالانه + 150,000ریال هزینه تنظیم
هاست مودل - moudle4
1000 مگابایت فضای میزبانی / 20 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

650,000ریال سالانه + 150,000ریال هزینه تنظیم
هاست مودل - moudle5
2000 مگابایت فضای میزبانی / 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

990,000ریال سالانه + 150,000ریال هزینه تنظیم

Powered by WHMCompleteSolution