عربة التسوق

المنتجات والخدمات

هاست مودل - moudle1
100 مگابایت فضای میزبانی / 5 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

250,000ریال سنوي + 150,000ریال رسوم إعداد
هاست مودل - moudle2
200 مگابایت فضای میزبانی / 10 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

100,000ریال ربع سنوي + 150,000ریال رسوم إعداد
190,000ریال نصف سنوي + 150,000ریال رسوم إعداد
350,000ریال سنوي + 150,000ریال رسوم إعداد
هاست مودل - moudle3
500 مگابایت فضای میزبانی / 15 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

450,000ریال سنوي + 150,000ریال رسوم إعداد
هاست مودل - moudle4
1000 مگابایت فضای میزبانی / 20 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

650,000ریال سنوي + 150,000ریال رسوم إعداد
هاست مودل - moudle5
2000 مگابایت فضای میزبانی / 30 گیگابایت ترافیک ماهیانه / کنترل پنل CPanel / نامحدود پست الکترونیکی / نامحدود دیتابیس MySQL

990,000ریال سنوي + 150,000ریال رسوم إعداد

Powered by WHMCompleteSolution